Uslugi – wszystko, co powinienes wiedziec: Uslugi a wielkosc obslugiwanego terenu

Uslugi – wszystko, co powinienes wiedziec: Uslugi a wielkosc obslugiwanego terenu

W zakresie usług można mówić o usługach elementarnych oraz podstawowych, usługach ponadpodstawowych w ośrodku gminnym, ponadpodstawowych na poziomie powiatowym oraz wyższego rzędu w ośrodku subregionalny, do tego dochodzą tez usługi ponadpodstawowe wyższego rzędu w ośrodku centralnym. Powyższy podział usług wynika z wielkości obsługiwanego obszaru.

Wpis zawdzięczamy