Mobilny marketing opiera się na realizacji działań poprzez dwie standardowe formy komunikacji marketingowej.

Marketing mobilny

Jeden z nich jest nowocześniejszy, inny bardziej tradycyjny.

Marketing mobilny

Do głównych cech charakteryzowanego marketingu zalicza się dynamikę i elastyczność reakcji z odbiorcą, duży poziom skuteczności, precyzję oraz szybkie, wręcz błyskawiczne docieranie do grupy odbiorców, osobistość i indywidualizm przekazu.

Marketing mobilny

Za najważniejsze narzędzia tego typu marketingu uznaje się kody 2D, zaawansowane mkupony, zaawansowane aplikacje Java, widżety, nośniki reklamy z opcją Bluetooth, infolinie IVR, MMS, SMS, WAP.

Wpis zawdzięczamy