W sferze marketingu cyfrowego można mówić przede wszystkim o wykorzystaniu mediów cyfrowych takich jak komórek, radia, Internetu, telewizji.

Marketing cyfrowy

Wszystko to ma na celu dotarcie do wskazanych grup odbiorców, będących jednocześnie grupami docelowymi.Marketing cyfrowy W zakresie marketingu tej kategorii mówi się o wielorakich poddziałach w tym marketingu internetowym,, CPM, CPV, CPC, CPA, CPL, CPE.

Wpis zawdzięczamy