W zakresie marketingu rozumianego jako shopper marketing wydziela się szereg rozlicznych rodzajów kategorii, które mają bezpośredni wpływ na oddziaływanie na rynku.

Kategorie shopper marketingu

Ogólnie punktem wyjścia shopper marketingu okazuje się shopper, rozumiany jako osoba będąca na zakupach. To ona jest celem i podstawą istnienia tejże dziedzin.Kategorie shopper marketingu Na tej podstawie rozróżnia się model 4P czyli tradycyjny marketingu w stylu shopper obejmujący cztery P a więc cenę – price, produkt – product, miejsce dostępności czyli place oraz promocję czyli promotion. Do tego dochodzi aspekt taki jak cena obejmujący obniżki cen, oferty, promocje cenowe, zniżki, w zakresie produktu z kolei mowa o kolorze, materiale, kształcie, opakowaniu czy szacie graficznej.

Wpis zawdzięczamy