Aromamarketing jest to marketing zapachowy, a więc podziałanie na zmysł zapachu.Aromamarketing Jest to jedna z koncepcji ściśle związanych z marketingiem w rozumieniu marketingu sensorycznego.Aromamarketing Pierwsze tego rodzaju działania zaczęto wykorzystywać jako sposób na budowanie pozycji konkurencyjnej w latach dziewięćdziesiątych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Australii.

Wpis zawdzięczamy